ELY-keskus otti kantaa kaupungin ehdotukseen Eteläpuiston tulevaisuudesta. Kannanotto paljastaa aukon suomalaisen virkakoneiston osaamisessa.

Tampere Etelä. Kuva: Google Maps

Keskus osaa nimensä mukaisesti huolehtia (perinteisistä) elinkeinoista, (auto)liikenteen sujuvuudesta ja rakennetun ympäristön muuttumattomuudesta. Kaupunkisuunnitteluun tai -kehitykseen heillä ei ole osaamista, ja vaikka olisikin, niin ei ole mandaattia.

ELY-keskusten kädenjälki kaupungeissamme näkyy ylimitotetuissa moottoritierampeissa, teollisuushallitonttien eritasoliittymissä ja metsiin hajautuneessa kaupunkirakenteessa. Helsingin bulevardiuudistuskin uhkaa jäädä ELYn liikenneosaston ja Liikenneviraston vastustuksen takia toteutumatta – riistäen kymmeniltä tuhansilta ihmisiltä asunnon läheltä kantakaupunkia. Jyväskylässä ELY ajaa Jyväsjärven rannassa kulkevien autoliikenneliittymien kasvattamista, kaupungin omien toiveiden vastaisesti.

ELY-keskuksen ja Liikenneviraston papereissa maa on ilmaista ja hyötylaskelmat kattavat vain ”liikenteen sujuvuuden” – kustannuksissa ei huomioida rakennusmaan menettämistä teiden alle. Samalla tavalla ELYssä ei tunnuta ymmärrettävän kaupunkien kerrostumista, vaan ajatellaan, että 100 vuotta sitten rakennetut talot ja niiden räystäslinjat määrittävät kaupungin rakenteen seuraavaksikin sadaksi vuodeksi. Silmiinpistävää myös on, että autoliikenteelle uhratut viheralueet eivät ole ongelma – vain asuntorakentamiselle ”uhratut”.

Tulevan maakuntauudistuksen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää, että uudistamme maakuntatason organisaation siten, että isot kaupungit saavat sieltä asianmukaista ja ajankohtaista tukea kaupungistumisen haasteisiin. Vuosikymmeniä sitten siiloutuneiden virastojen vanhentuneet käsitykset kaipaavat uudistusta ja vahvempaa – yhtenäisempää otetta kaupungistumiseen ja kaupunkisuunnitteluun. Nyt saatu lausunto Eteläpuistosta ei tue nopeasti kasvavan kaupunkiseutumme tarpeita, vaan pyrkii patoamaan ja estämään joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn perustuvan kantakaupungin kestävän laajentamisen ja asukasmäärän kasvun. Tämä johtaa sekä kaupunkirakenteen hajautumiseen että kantakaupungin asuntojen hinnan edelleen kiihtyvään nousuun.

Ekologisesti kestämättömien, autoiluun perustuvien metsälähiöiden aika on ohi, ja valtion virastojenkin on vähitellen herättävä uuteen aikaan. ELY-keskusten ja niiden seuraajien on otettava kaupungistuminen vakavasti. Liikenteen osalta moottoritiemitoitusten aika on ohi. Kaupunkisuunnittelun osalta on luovuttava vanhaan takertumisesta ja ”rakentakaa jonnekin muualle” -asenteesta.

Juvankadun ETL, VE1

EDIT: kirjoituksen julkaisemisen jälkeen Jere Nieminen huomautti Facebookissa, että ”ELYn uhka” ei ole todellakaan ohi. Yleiskaava 2040:n yhteydessä julkaistussa dokumentissa ”VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU” ehdotetaan uutta eritasoliittymää Hallilan ja Kaukajärven liittymien väliin.

%d bloggaajaa tykkää tästä: