Kirjoitin hieman auki vaaliesitteeseeni asti päässyttä sanaa avoin”. Sana tarkoittaa minulle tässä kampanjassa avointa päätöksentekoa, avointa tiedonjakamista, avoimia osallistumismahdollisuuuksia ja kaupungin avoimuutta kaikille tulijoille. Avoimuus on sekä poliittinen, taloudellinen, tekninen että inhimillinen ominaisuus.

1. Tampere on päätöksentekotavaltaan avoin, läpinäkyvä ja keskusteluun rohkaiseva. Valtuuston kokousten lisäksi myös lauta- ja toimikuntien kokoukset muutetaan lähtökohtaisesti julkisiksi. Lautakunnan kokous suljettujen ovien takana olisi jatkossa poikkeus. Julkista valtaa on käytettävä julkisesti. Teknisesti asia voidaan toteuttaa esimerkiksi etäkokousohjelmistojen ja -laitteistojen avulla. Samalla osa lautakunnista voisi siirtyä kokeiluluonteisesti etäkokouksiin, joiden tarkkailuoikeus voidaan myöntää kaikille kansalaisille.

2. Tampereen kaupunki on organisaatio, joka toimii avoimesti ja käyttää julkista valtaa vastuullisesti ja inhimillisesti. Tietopyyntöihin vastataan viipymättä ja asiallisesti. Kaupunkikonsernin yhtiöiden toiminnasta ja budjeteista annetaan avoimesti tietoa kaikille kuntalaisille. Kaupunki ja kaupungin omistamat yhtiöt eivät käytä ulkopuolisia perintätoimistoja, tai aja asukkaita ulosoton asiakkaaksi. Maksuvaikeuksien sattuessa kaupunki tai kaupungin omistama yhtiö rakentaa velallisen kanssa yksilöllisen maksuohjelman. Sosiaalista luototusta lisätään.

3. Avointa dataa ja avointa päätöksentekoprosessia sekä osallistamista lisätään entisestään. Etsitään toimintatapoja, joiden avulla mahdollisimman monen eri ikäluokkaa ja perhetilannetta edustavan ihmisen on mahdollista osallistua itseään tai kaupunkia yleisesti koskeviin päätöksiin. Pyritään kaivamaan esille ja päätöksentekoa tukemaan myös hankkeeseen myönteisesti suhtautuvien ihmisten mielipiteet. Kehitetään kaupungin tuottaman datan hyödyntämiseksi luotuja rajapintoja. Hyödynnetään rohkeammin kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin tekemiä sovelluksia.

4. Kaikista kaupungin suunnittelemista hankkeista tai hankkeista, joissa kaupunki on rahoittajana, laaditaan läpinäkyvät ja reiluin pelisäännöin tehtävät hyöty/kustannusanalyysit. Jokaisen hankkeen kohdalla arvioidaan, kuinka se toteuttaa kaupungin sovittua strategiaa.

5. Päätöksenteon ja organisaatiotason avoimuuden lisäksi Tampere on avoin ihmisille. Tampere on kunta, joka on vieraanvarainen ja vastaanottavainen ihmisille uskontoon, varallisuuteen, etnisyyteen tai poliittiseen mielipiteeseen katsomatta. Tamperelainen kotoutus on Suomen parasta, pyrimme integroimaan muualta tulleet osaksi tamperelaista, suvaitsevaa elämänmenoa. Kaupunki hyödyntää ja tukee tässä työssä kansalaisjärjestöjä ja muita kolmannen sektorin toimijoita.

%d bloggaajaa tykkää tästä: