Tampereen kaupunki panostaa voimakkaasti älykkääseen liikenteeseen, avoimen datan hyödyntämiseen ja parhaiden käytäntöjen soveltamiseen. Kaupunki soveltaa parasta ja tarkoituksenmukaisinta työkalua oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Arviointikriteerit ja päätöksenteon tukena oleva data ovat avointa ja kaikkien kaupunkilaisten arvioitavissa.

Kaupungin palvelut viedään voimakkaasti verkkoon ja niiden käytettyvyyteen ja ulkoasuun kiinnitetään huomiota. Palvelut suunnitellaan esteettömiksi ja ikäihmiset, lapset ja kuulo-, näkö- tai muista vammoista kärsivät otetaan alusta asti huomioon. Palvelua, jota ei ole käytettävyystestattu, ei saa viedä tuotantoon. Testausta voidaan toteuttaa joukkoistamisella ja avaamalla uusia beta-tason palveluita koekäyttöön rajatulle joukolle kaupunkilaisia.

Tampereen yliopistot ja ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään, ja mikäli yliopistodemokratiaa ja autonomiaa kunnioittava sopimus syntyy, ne voivat myös yhdistyä. Tärkeämpää on huolehtia niiden rahoituksesta ja huippuyksiköiden toimintaedellytyksistä. Tutkijavaihdolle ja kv-opiskelijatoiminnoille luodaan entistä paremmat olosuhteet.

Uudet kaupunginosat, kuten Hiedanranta, rakennetaan alusta asti joukkoliikenteeseen ja uusiutuvaan energiaan pohjautuviksi. Vuoreksesta ja mm. aurinkokaupunkihankkeesta otetaan oppia. Nurmi-Sorila siirretään hyllylle.

Sulkavuoren keskuspuhdistamossa hyödynnetään biokaasun teossa lietettä, ja tutkitaan mahdollisuutta siirtyä biokaasun käyttöön kaupungin liikenteessä. Kokeilu voidaan aloittaa jäte- ja bussiliikenteen pilotein. Kaupungin omistamat yhtiöt velvoitetaan edistämään liiketoiminnallisten ekosysteemien syntymistä ja tiedon ja vastuiden jakamista oman kannattavuutensa uhallakin. Eco3-hanketta jatketaan.

Tietojärjestelmähankintoja ja -strategiaa ohjaamaan ja valvomaan perustetaan pysyvä, Helsingin mallin mukainen tietoyhteiskuntapoliittinen lautakunta. Se voisi osallistua kaupungin ja konserniyhtiöiden SmartCity-, Opendata- ja muiden alustahankkeiden ohjaamiseen. Jaostoon on valittava kustakin puolueesta pätevät ihmiset asiaa hoitamaan. Lautakunta nostaisi tietojärjestelmien roolin sille kuuluvaan arvoonsa. Digitalisaatio ja palveluiden siirtäminen sähköisiksi nostavat tietojärjestelmien merkityksen samaan luokkaan muun infrastruktuurin kanssa, ja se ansaitsee oman ohjaavan toimielimensä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: